Home
No images

Czy naprawdę znasz biznes, którym zarządzasz? Gdzie są prawdziwe źródła dochodu?

DataQuality w energetyce

Sanmargar zakończył realizację przedsięwzięcia kompleksowej poprawy danych klientów koncernu energetycznego. Przedmiotem projektu była poprawa danych systemów transakcyjnych i bilingowych w oparciu o reguły biznesowe oraz autorskie algorytmy, słowniki referencyjne i narzędzia zaproponowane przez Sanmargar. Poprawa danych obejmowała także uzgodnienie danych o klientach przechowywanych w systemach CRM.

 
Sanmargar wspiera społeczność użytkowników Pentaho

Miło nam poinformować, że w oficjalnym repozytorium dodatków Pentaho Data Integration, ułatwiających budowanie zaawansowanych procesów zasilania,  ekstrakcji, walidacji  danych,  dostępne są nowe komponenty przygotowane przez Sanmargar Team z myślą o polskich użytkownikach. Udostępnione komponenty wspomagają walidację numerów NIP, PESEL, REGON.
Komponenty dostępne są bez dodatkowych opłat na http://www.pentaho.com/marketplace/ oraz bezpośrednio w aplikacji  Pentaho Data Integration zarówno dla użytkowników edycji Enterprise (EE) jak i Community (CE). #smartdata

 
Analiza BI w energetyce

Sanmargar zakończył realizację pierwszej fazy projektu analizy środowisk Business Intelligence w centrali holdingu energetycznego. Celem analizy jest określenie kierunków rozwoju rozwiązań BI oraz zaproponowanie ich optymalnej architektury, uwzględniającej wymagania centrali i spółek wchodzącej w skład grupy kapitałowej. Istotnym aspektem analizy będzie optymalizacja przepływów międzysystemowych, a także kompletność i jakość danych w systemach analitycznych.

 
CKK w transporcie

Sanmargar zakończył realizację projektu dostawy i wdrożenia Centralnej Kartoteki Klientów dla przedsiębiorstwa transportu publicznego. Dzięki wdrożeniu rozwiązania dotychczas rozporoszone dane dotyczące klientów zostały scentralizowane w jednej kartotece stanowiącej centrum wymiany informacji o kliencie. Dane o kontrahentach w tym centralnym repozytorium podlegają standaryzacji i automatycznemu czyszczeniu a następnie deduplikacji i utworzeniu tzw. karty reprezentanta, zbierającej zweryfikowane i wystandaryzowane dane o kontrahencie, pochodzące z róźnych systemów źródłowych.

 
ODS w finansach

Sanmargar zakończył budowę warstwy ODS (Operational Data Store) Hurtowni Danych w instytucji finansowej. Przedmiotem projektu, obok stworzenia centralnego repozytorium danych operacyjnych dla celów analitycznych i raportowych, była też budowa mechanizmów automatycznego generowania procesów ładowania danych w oparciu słowniki struktur i parametrów. Głównym wyzwaniem przedsięwzięcia był zarówno ogromny wolumen danych (ponad 5 mld rekordów), duża liczba tabel źródłowych (ponad 5 tys.) jak i duża dynamika zmian struktur danych. W przedsięwzięciu wykorzystane zostało rozwiązanie Metastudio DRM.